Avigilon

Umelá inteligencia a analýza videa.
Zisťovať, overovať a konať v súvislosti s kritickými udalosťami.


Technológia analýzy videa Avigilon Appearance Search™ je sofistikovaný vyhľadávací nástroj AI s hlbokým učením pre video. Ľahko triedi hodiny videa, aby rýchlo našiel konkrétnu osobu alebo vozidlo, ktoré vás zaujíma, zadaním fyzických popisov, odovzdaním fotografie alebo nájdením príkladu v nahranom videu. Hľadanie vzhľadu môže skrátiť čas odozvy na incident a zlepšiť forenzné vyšetrovanie tým, že operátorom pomôže zostaviť robustné video dôkazy, vytvoriť silný príbeh o udalostiach a odhaliť trasu vozidla alebo jednotlivca alebo posledné známe miesto.

Technológia rozpoznávania tváre poháňaná AI v rámci Avigilon Control Center (ACC) vám pomáha urýchliť reakčné časy rýchlou identifikáciou ľudí, ktorí vás zaujímajú. Rozpoznávanie tváre ponúka kontext na prijímanie informovanejších rozhodnutí, ktoré vám umožňujú proaktívne reagovať na udalosti.

Focus of Attention (FoA) predstavuje nový koncept videomonitorovania a používateľovi prináša intuitívnejší spôsob, ako konzumovať informácie o potenciálnych bezpečnostných udalostiach.