vmware

Účelovo vytvorený hypervíz ktorý sa inštaluje priamo na váš fyzický server. Vďaka priamemu prístupu k základným zdrojom a ich kontrole umožňuje VMware ESXi efektívne rozdeľovať hardvér na partície, aby konsolidoval aplikácie a znížil náklady.


IT tímy sú pod neustálym tlakom, aby uspokojili kolísavé trendy na trhu a zvýšené požiadavky zákazníkov. Zároveň musia navyšovať zdroje IT, aby sa prispôsobili čoraz zložitejším projektom. Našťastie ESXi, predtým známy ako ESX, pomáha vyvážiť potrebu lepších obchodných výsledkov a úspor IT.

VMware ESXi vám umožňuje:

  • Konsolidujte hardvér pre vyššie využitie kapacity.
  • Zvýšte výkon pre konkurenčnú výhodu.
  • Zjednodušte správu IT prostredníctvom centralizovaného riadenia.
  • Znížte CapEx a OpEx.
  • Minimalizujte hardvérové zdroje potrebné na spustenie hypervízora, čo znamená vyššiu efektivitu.